ติดต่อสำนักงาน

supanat.k
2,314 view
5 เม.ย. 2561 10:45 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ชั้น 4

ถนนบายพาสหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทร 0-4381-6403  โทรสาร 0-4381-6404

E-mail : yut_titumkasin@hotmail.com