ผู้บริหาร

parinthorn.s
380 view
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

Kalasin Happiness model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Kalasin Happiness model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดีเอสไอร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตปลอดแชร์ลูกโซ่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดีเอสไอร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตปลอดแชร์ลูกโซ่

สยจ.กาฬสินธุ์ ออกกิจกรรมยุติธรรมเคลื่อนที่

สยจ.กาฬสินธุ์ ออกกิจกรรมยุติธรรมเคลื่อนที่
ผู้บริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้บริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์โมเดล ด้านการอำนวยความยุติธรรม

กาฬสินธุ์โมเดล ด้านการอำนวยความยุติธรรม

อำนาจหน้าที่

supanat.k
2,143 view
อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

โครงสร้างหน่วยงาน

supanat.k
2,315 view

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน