สยจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อบต.หมูม่น จ.กาฬสินธุ์